usługi

biofeedback dla dzieci

Człowiek powinien być wszechstronny. Dzięki takiemu może właściwie mnóstwo zyskać. Ewidentnie informacja powoduje, że każdy z nas staje się znakomitszy i może wiele osiągnąć w jednej lub kilku dyscyplinach. Z całą stanowczością nie jest prosto przyswajać informacje. Na pewno wiele trudności posiadają dzieci lub młodzież, bo program w szkole jest bardzo obszerny. Przeto jeszcze biofeedback dla dzieci jest jak najbardziej wskazany. Dzięki niemu zwiększa się pamięć oraz koncentracja. Poza niniejszym owy trening EEG biofeedback w Krakowie oddziałuje na redukcję mnóstwa zaburzeń jak na przykład autyzm, ADHD, zaburzenia snu, dysleksja itd. Trzeba zaznaczyć, iż Kraków biofeedback jest nieinwazyjną formą neurorehabilitacji, jaką mogą również stosować dorośli. Początki EEG Biofeedback to amerykański ośrodek NASA. Miała ona na celu to, żeby astronauci oraz piloci efektywniej realizowali swe czynności pod wpływem stresu i pod presją czasu. Obecnie jest ona dla każdego. Zalecamy Państwu udać się do Pracowni EEG Biofeedback w Krakowie przy ul. Bałtyckiej 11B.